info@stadslab033.nl
Slider
2018-11-15 13.25.40

Over StadsLAB033

Visie

“StadsLAB033 draagt bij aan een mooiere wereld. Een wereld die in evenwicht is tussen mens, dier en natuur. StadsLAB033 is van mening dat dit vraagt om een sociaal innovatieve aanpak. Onder sociale innovatie verstaan wij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën, die ten goede komen aan deze balans."

 

Missie

"De missie van StadsLAB033 is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan sociale innovatie. Deze bijdrage levert zij vanuit een faciliterende rol richting social innovators, overheid, bedrijfsleven en burgers met ideeën / initiatieven rondom sociale innovatie. StadsLAB033 zet zich in voor het creëren van ontmoetingen, inspiratie en samenwerking.”

Ramon van Rootselaar

Ik ben Ramon van Rootselaar, inmiddels al 2,5 jaar betrokken bij StadsLAB033 en voor velen dus al een bekend gezicht. Voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen stel ik mij graag voor.

32 jaar geleden ben ik geboren in Amersfoort, opgegroeid in een klein gezin in één van de meest diverse wijken in Amersfoort. Na het afronden van mijn Mavo ben ik een lange tijd op zoek geweest naar waar mijn passie ligt. Voor mij werd wel snel duidelijk dat menselijk gedrag mij erg interesseerde. Tijdens mijn opleiding Marketing en Communicatie lag hierin ook mijn grootste interesse.

Na het afronden van deze opleiding ben ik verder opzoek gegaan naar mijn passie. Tijdens deze zoektocht heb ik verschillende soorten werkzaamheden gedaan, op administratief, commercieel en data gebied. De echte klik was er niet, waardoor ik verder bleef zoeken. Uiteindelijk ging ik in 2012 aan de slag als vrijwilliger bij Stadsring51. Tijdens het vrijwilligerswerk herontdekte ik mijn interesse in het menselijk gedrag en vond mijn passie om binnen het sociaal maatschappelijk domein te gaan werken.

Na deze ontdekking ben ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HU in Amersfoort gaan volgen. Tijdens de opleiding heb ik mij met verschillende sociaal maatschappelijk thema’s bezig gehouden. Hoewel ik het één op één contact met mensen erg leuk vond, kreeg ik meer energie van het benaderen van sociaal maatschappelijk thema’s vanuit een bredere invalshoek.

Binnen deze thema’s heb ik ervaren dat er veel gewerkt wordt vanuit regelgeving, richtlijnen en instructies, waarbij er niet altijd goed zicht is op de invloeden die dit heeft op de mens zelf. Naar mijn mening zou de mens meer centraal moeten komen te staan in de aanpak van sociaal maatschappelijke thema’s. Daarom zie ik graag meer ruimte ontstaan voor sociale innovatie om zo tot nieuwe inzichten te komen voor deze thema’s.

Bij StadsLAB033 was daarom snel een klik gemaakt en deze klik is hier nog steeds. Tijdens mijn werk voor StadsLAB033 ben ik in aanraking met verschillende mensen en organisaties, die met veel passie zich inzetten voor mensen binnen Amersfoort, maar ook daarbuiten. In onze nieuwe koers heb ik alle ruimte om mijn eigen kwaliteiten in te zetten om deze verschillende mensen en organisaties met elkaar te verbinden en waar nodig te faciliteren.

IMG_1478 adjusted small

StadsLAB033 brengt verschillende partijen samen om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Zo organiseren wij bijeenkomsten rondom sociaal maatschappelijke thema’s. Grote (sociaal) maatschappelijke vraagstukken vragen om veranderende, nieuwe en frisse aanpakken. Hierbij valt te denken aan inclusie, participatie, diversiteit en armoede. Tijdens deze bijeenkomsten stimuleren wij de bezoekers om elkaar te inspireren en ook samen te kijken naar hoe iets anders zou kunnen. Wij zijn van mening dat iedereen zich met sociale innovatie bezig kan houden en zien een meerwaarde in het samenbrengen van deze social innovators.

Wij ondersteunen social innovators zodat zij zich zoveel mogelijk bezig kunnen houden met het tot stand laten komen van social innovatie. We hebben hiervoor verschillende lidmaatschappen, waarmee we in de behoefte van de verschillende type social innovator voorzien.

LIDMAATSCHAP

Voor mensen en organisaties die zich willen inzetten voor sociale innovatie en de kracht van StadsLAB033 willen ervaren.

DENK-MEE-ON-FRIDAY

Voor sociaal ondernemers die samen met anderen over een vraagstuk willen sparren.

BIJEENKOMSTEN

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten staat een sociaal maatschappelijk thema centraal. Deel jouw inzichten en geef het thema een nieuwe dimensie.

WARM HART

Steun jij de visie van StadsLAB033? Dat kan ook door te doneren en zo een bijdrage te leveren aan de sociale innovatie in Amersfoort.

NETWERKLUNCH033

Ontmoet de ander écht en leer van elkaar op een laagdrempelige, informele manier. Pak je zeepkist-moment en genereer ‘meedenkkracht’! 

OVER STADSLAB033

Bij StadsLAB033 geloven we in sociale innovatie, oftewel het tot stand laten komen van vernieuwende ideeën voor bestaande thema’s.

Loop binnen of plan een bezoek

Wij zijn er voor alle inwoners van Amersfoort. Je kunt op werkdagen gewoon bij ons binnen lopen. Liever een bezoek plannen? Vul dan het formulier in of stuur een e-mail naar info@stadslab033.nl!

StadsLAB033

StadsLAB033 is er voor inwoners van Amersfoort. Maar ook voor werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs. Bij al onze vraagstukken spelen mensen een rol. En al die mensen hebben zelf ook een rol, velen zelfs meerdere. Welke rol speel jij in de sociale omgeving die Amersfoort heet?

Dienstverlening

Wat is StadsLAB033 nu precies en wat kan StadsLAB033 voor mij betekenen? Misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar wat we doen of zoek je andere sociaal ondernemers of een werkplek.  Wellicht vind je op deze website een antwoord en zie je aanleiding om ons te bezoeken. Loop gewoon eens binnen!

Je vindt ons hier

Stuur een mail

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.