Armoedebestrijding Amersfoort

Bij StadsLAB033 zetten wij ons in om op diverse manieren de sociale veerkracht van mensen in de stad te versterken. Zo bieden wij werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten wij ons in voor een divers aantal projecten in de stad. Deze projecten zetten wij op naar aanleiding van belangrijke thema’s die spelen in de stad. Via ons netwerk hoorden wij dat er een goed vangnet is voor mensen in armoede, tegelijkertijd ook dat er nog steeds mensen niet worden bereikt. Vanuit onze eigen ervaring wisten wij niet altijd goed waar men voor welke hulp moet zijn.

StadsLAB033 wilde daarom vanuit haar buitenstaanderspositie en aanjager van innovatieprocessen onderzoeken hoe de aanpak van armoede er momenteel uitziet en of een andere aanpak gewenst en mogelijk is om armoede in de stad te verminderen. StadsLAB033 heeft daarvoor met financiële ondersteuning vanuit Sociaal Fonds Amersfoort, in het eerste kwartaal van dit jaar een onderzoek naar de aanpak van armoede in Amersfoort gedaan. In het onderzoek zijn 21 organisaties geïnterviewd die direct of indirect actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. In het werkatelier werden de resultaten hiervan teruggekoppeld en is met de deelnemers naar mogelijke alternatieven gezocht. StadsLAB033 ziet het werkatelier als een startpunt om bij ideeën een aantal experimenten op te zetten, waarvoor commitment vanuit de groep nodig is.

Lees hier het gehele verslag van het onderzoek en ons werkatelier Sociale Veerkracht: https://goo.gl/WVrJjX

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we houden jou op de hoogte van alle nieuwtjes rondom StadsLAB

Dank je wel! Je bent succesvol aangemeld.